جستارها | هرزه‌نگاری مرگ

هرزه‌نگاری مرگ

جفری گورر، انسان‌شناس انگلیسی، در این نوشتار که از شناخته‌شده‌ترین و اولین متون درباره‌ی انسان‌شناسی مرگ است، از انتقال «مرگ» به موضوعات ممنوع و تابوهای هنری سخن می‌گوید. گورر نشان می‌دهد چگونه تبدیل شدن مرگ به موضوعی «ننامیدنی»، آن را به عرصه‌ای برای «هرزه‌نگاری» مبدل ساخته است؛ و چگونه می‌توان از این موقعیت رهایی یافت. […]

جستارها | غم‌خواری بیش از حد؛ نفرین طبقه‌ی کارگر

solidarity

در این نوشته دیوید گربر، انسان‌شناس آنارشیست، به ما می‌گوید نسل‌ها دست‌کاری سیاسی به دست فرادستان، چگونه «همبستگی» فرودستان را از توان انقلابی خود تهی ساخته است. بخشی از متن: «بی‌دلیل نیست که غایی‌ترین ارزش بورژوازی «صرفه‌جویی» است و عالی‌ترین ارزش طبقات کارگر «هم‌بستگی». با این حال، این درست همان طنابی است که طبقه‌ی کارگر […]

شورش های منطقی | سال سوم | شماره دو

شورش‌های منطقی - 13

شماره ی سیزدهم شورش های منطقی منتشر شد. در این شماره می خوانید: خاک‌سپاری از «هرزنگاری مرگ» بر گور مرده‌ی بی‌نام‌ام وقتی نمی‌توان نوشت؛ تکه‌پاره‌هایی درباره گور هراسِ گور گور شاعر یادِ مرگ؛ علیه سکونِ مرگ گور سردار درباره‌ی «شنونده»؛ اثر رانلد کیتای گوری که ایستاده راه می‌رفت عکس هایی که جهان را تکان داد | بخش […]

شورش های منطقی | سال سوم | شماره یک

نخستین شماره ی سال سوم شورش های منطقی منتشر شد. در این شماره می خوانید: به جای مقدمه تاریخ کپی رایت در بریتانیا کپی رایت در ایالات متحده کالایی شدن اطلاعات داستانی از آنِ خود: نقدی فمینیستی بر قانون کپی رایت کپی لفت عکس هایی که جهان را تکان داد | بخش دوازدهم آتش بی زوال (2) | […]

دنباله دارها | ده | مارکسیسم آزادی خواهانه آندره برتون

آنچه در پی می آید، سومین فصل کتاب میشل لووی با عنوان «ستاره ی صبحگاه» است. پیش از این، قسمت هایی از این متن در شماره های نهم و دهم شورش های منطقی منتشر شده است. میشل لووی در این کتاب به بررسی جنبش های هنری نوین -سوررئالیسم و موقعیتگرایی- و تعامل آنان با انگاره های سیاسی -مارکسیسم و آنارشیسم-، و همگرایی این دو ساحت اندیشه […]

شورش های منطقی | سال اول | شماره ده

در این شماره می خوانید: سلاخ خانه ی بدون شماره سوسیالیسم و فرهنگ پرولتاریای فکری | بخش نخست از «بازتولید» | بخش نخست نولیبرالیسم و سیاست آموزش عالی قدرت/جهل یا قدرت/حماقت عکس هایی که جهان را تکان داد | بخش دهم مارکسیسم آزادی خواهانه ی آندره برتون (2) | ستاره ی صبحگاه | بخش هفتم نظاره ی رنج […]

ویژه نامه | خوک و آرمادیلو

مجموعه ی پیش رو، تصاویری است از متن به حاشیه رانده ی آن چه در برزیل روی می دهد. تصاویری که در نماهای چشم گیر و تصاویر باورناپذیر دوربین های عنکبوتی، و حتی در نگاه های پرغرور فوتبالیست های دست به سینه، ردی از آن نم یتوان یافت. به انضمام این تصاویر، دو جستار کوتاه نیز ارائه شده اند که از دو […]

وِیژه نامه | میخاییل باکونین

سال 2014 دویستمین سالگرد تولد میخاییل باکونین، نظریه پرداز و فعال سیاسی روس است. شورش های منطقی به همین مناسبت پاره هایی از جستارهای او را به صورت جنگی در یادبود دویست سالگی بزرگ مبارز آنارشیست تقدیم می نماید. دریافت فایل: Bakunin2