شورش های منطقی | سال سوم | شماره دو

شورش‌های منطقی - 13

شماره ی سیزدهم شورش های منطقی منتشر شد. در این شماره می خوانید: خاک‌سپاری از «هرزنگاری مرگ» بر گور مرده‌ی بی‌نام‌ام وقتی نمی‌توان نوشت؛ تکه‌پاره‌هایی درباره گور هراسِ گور گور شاعر یادِ مرگ؛ علیه سکونِ مرگ گور سردار درباره‌ی «شنونده»؛ اثر رانلد کیتای گوری که ایستاده راه می‌رفت عکس هایی که جهان را تکان داد | بخش […]

شورش های منطقی | سال سوم | شماره یک

نخستین شماره ی سال سوم شورش های منطقی منتشر شد. در این شماره می خوانید: به جای مقدمه تاریخ کپی رایت در بریتانیا کپی رایت در ایالات متحده کالایی شدن اطلاعات داستانی از آنِ خود: نقدی فمینیستی بر قانون کپی رایت کپی لفت عکس هایی که جهان را تکان داد | بخش دوازدهم آتش بی زوال (2) | […]

شورش های منطقی | سال اول | شماره ده

در این شماره می خوانید: سلاخ خانه ی بدون شماره سوسیالیسم و فرهنگ پرولتاریای فکری | بخش نخست از «بازتولید» | بخش نخست نولیبرالیسم و سیاست آموزش عالی قدرت/جهل یا قدرت/حماقت عکس هایی که جهان را تکان داد | بخش دهم مارکسیسم آزادی خواهانه ی آندره برتون (2) | ستاره ی صبحگاه | بخش هفتم نظاره ی رنج […]

شورش های منطقی | سال اول | شماره نه

در این شماره می خوانید: تصویر علیه زبان فهم کتاب سوزی مدرن | بخش سوم و پایانی کتاب ها و اندیشه ها شاهد: یک گواهی معطوف به درون بیرون از سایه ی ابر نادانی عکس هایی که جهان را تکان داد | بخش نهم مارکسیسم آزادی خواهانه ی آندره برتون (1) | ستاره ی صبحگاه […]

شورش های منطقی | سال اول | شماره هشت

در این شماره می خوانید: یازده کتاب سوزی تاریخی نوشتار علیه نوشتار فهم کتاب سوزی مدرن | بخش دوم دکتر فاوستوس و اهریمن چاپ گر | بخش دوم کتاب های من صحبت با غریبه ها آزادی نوشتن عکس هایی که جهان را تکان داد | بخش هشتم اسطوره ای جدید از رومانتیسیسم تا سوررئالیسم | […]

شورش های منطقی | سال اول | شماره هفت

در این شماره می خوانید: کتاب هایی که سوخته اند! گفتار بر علیه نوشتار فهم کتاب سوزی مدرن | بخش اول دکتر فاوستوس و اهریمن چاپ گر | بخش اول و بازهم کتاب ها گرفتاری ققنوسی که از کتاب سوزی نازی ها برخاست عکس هایی که جهان را تکان داد | بخش هقتم اسطوره ای […]

شورش های منطقی | سال اول | شماره شش

در این شماره می خوانید: شنل ها و آدم ها پلیس و سیاست «فرصت» دزد را به وجود می آورد! بانک اخلاق گرا ادعانامه ای در دادگاه تکثیر جهان | یادداشتی بر فیلم «پول» اثر روبر برسون عکس هایی که جهان را تکان داد | بخش ششم رهیدن از قفس پولادین! | ستاره ی صبحگاه […]

شورش های منطقی | سال اول | شماره پنج

در این شماره می خوانید: آموزش پس از آشویتس | بخش دوم پیشگفتاری بر «فهم نسل کشی نازی» | بخش دوم و پایانی محاکمه ی آشویتس | بخش دوم جامعه شناسی آشویتس کنسرتوی جنگ بازگشت همان | یادداشتی بر آشویتس تعداد تکرار خاطرات زخم فلسطینی عکس هایی که جهان را تکان داد | بخش پنجم […]

شورش های منطقی | سال اول | شماره چهار

در این شماره می خوانید: دیگری ملعون پیشگفتاری بر «فهم نسل کشی نازی» | بخش نخست آنها عاشق یکدیگرند محاکمه ی آشویتس | بخش نخست پاره ای از «نقد فرهنگی و جامعه» آموزش پس از آشویتس | بخش نخست روایت ابژه ی غایب پس از آشویتس حلقه های تباهی | یادداشتی درباره ی فیلم «سالو» […]

شورش های منطقی | سال اول | شماره سه

در این شماره می خوانید: خدای حاکمان / شهر محکومان آسفالت / سیمان تصلبی در سطح شهری که در آن عاشقت شدم عکس هایی که جهان را تکان داد | بخش سوم زیبایی شناسی فمینیستی | بخش چهارم و پایانی نظاره ی رنج دیگران | بخش چهارم اسکلت امر غایب، مساله ی لاینحل | یادداشتی بر […]