شورش های منطقی | سال سوم | شماره یک

نخستین شماره ی سال سوم شورش های منطقی منتشر شد.

در این شماره می خوانید:

 • به جای مقدمه
 • تاریخ کپی رایت در بریتانیا
 • کپی رایت در ایالات متحده
 • کالایی شدن اطلاعات
 • داستانی از آنِ خود: نقدی فمینیستی بر قانون کپی رایت
 • کپی لفت
 • عکس هایی که جهان را تکان داد | بخش دوازدهم
 • آتش بی زوال (2) | ستاره ی صبحگاه | بخش نهم و پایانی
 • نظاره ی رنج دیگران | بخش سیزدهم
 • اوسیب زادکین
 • باشد که قندانت را دزد ببرد! | یادداشتی بر فیلم «قندون جهیزیه»
 • شعر پایانی | در ستایش داوطلبان جمهوری | سزار بایخو

شورش های منطقی در پرونده ی شماره ی بعد به «گورستان» خواهد پرداخت.

دریافت فایل:No-12

2 Comment

 1. چرا از بخش یازده نوشته سانتاگ یکهو رفتید به بخش سیزده؟

  1. دوست گرامی، متاسفانه به دلیل اختلالاتی که در سایت روی داد، یک شماره از شورش ها از روی سایت حذف شده است. به زودی این شماره را مجددا بارگذاری خواهیم کرد. بخش دوازدهم در این شماره (شماره یکم سال دوم) بوده است.

پاسخ دهید