ویژه نامه | کودتا

ویژه نامه | کودتا

کودتا یا نمایش کودتا؛ هر آن چه در ترکیه روی داد، وادارمان کرد به مروری بر «کودتا». پنج کودتا، پنج خط زمانی کوتاه. ویژه‌نامه‌ی کودتا تنها طرحی است برای سوال.

دریافت فایل: coup

پاسخ دهید