جستارها | غم‌خواری بیش از حد؛ نفرین طبقه‌ی کارگر

solidarity

در این نوشته دیوید گربر، انسان‌شناس آنارشیست، به ما می‌گوید نسل‌ها دست‌کاری سیاسی به دست فرادستان، چگونه «همبستگی» فرودستان را از توان انقلابی خود تهی ساخته است.

بخشی از متن:

«بی‌دلیل نیست که غایی‌ترین ارزش بورژوازی «صرفه‌جویی» است و عالی‌ترین ارزش طبقات کارگر «هم‌بستگی». با این حال، این درست همان طنابی است که طبقه‌ی کارگر بدان آویخته شده. زمانی بود که هواداری از اجتماع می‌توانست به معنای مبارزه‌ای به نفع طبقه‌ی کارگر باشد. آن روزها «پیشرفت اجتماعی» ورد زبان ما بود. اما امروز ما شاهد تاثیرات نبردی بی‌وقفه علیه خودِ مفهوم سیاست طبقه‌ی کارگر یا اجتماع طبقه‌ی کارگر هستیم. این نبرد تمام راه‌ها را برای بیان این توجه و هم‌بستگی به روی بخش غالبی از طبقه‌ی کارگر بسته است، مگر حواله دادن آن به سمت یک انتزاع ساختگی: «نوادگان ما»، «ملت ما»؛ خواه با تجاوزکارانه‌ترین شکل میهن‌پرستی و خواه با میل به قربانی‌شدن دسته‌جمعی.»

دریافت فایل: غم‌خواری بیش از حد؛ نفرین طبقه‌ی کارگر

جستارهای شورش‌های منطقی تلاشی است برای انتشار سریع و با کیفیت تک‌مقاله‌هایی خارج از ساختار معمول نشریه. تمامی جستارها پس از انتشار، به صورت متنی در وب‌سایت حلقه‌ی تجریش قابل دسترسی خواهند بود.

3 Comment

  1. این متن از کجا ترجمه شده؟

    1. شورش های منطقی says: پاسخ دادن

      اصل متن در سایت گاردین منتشر شده.

پاسخ دهید