جستارها | هرزه‌نگاری مرگ

هرزه‌نگاری مرگ

جفری گورر، انسان‌شناس انگلیسی، در این نوشتار که از شناخته‌شده‌ترین و اولین متون درباره‌ی انسان‌شناسی مرگ است، از انتقال «مرگ» به موضوعات ممنوع و تابوهای هنری سخن می‌گوید. گورر نشان می‌دهد چگونه تبدیل شدن مرگ به موضوعی «ننامیدنی»، آن را به عرصه‌ای برای «هرزه‌نگاری» مبدل ساخته است؛ و چگونه می‌توان از این موقعیت رهایی یافت. بخشی از این متن پیشتر در «پرونده‌ی گورستان» شورش‌های منطقی منتشر شده بود.

 

بخشی از متن:

به نظر می‌رسد توازی‌هایی میان آن فانتزی‌هایی که کنجکاوی‌های ما را درباره‌ی رازآلودگی عمل جنسی تحریک می‌کردند، و آن‌هایی که کنجکاوی ما را درباب رمز و راز مرگ برمی‌انگیزند، وجود دارد. در هر دو نوع خیال، عواطفی که همراه با خود آن کنش هستند –عشق یا سوگ- چندان (یا حتی اصلا) مورد توجه قرار نمی‌گیرند، حال آن که احساسات (یا حساسیت‌ها) تا آنجا که فقر زبانی مرسوم اجازه بدهد، تقویت می‌شوند. اگر آمیزش زناشویی را نمود طبیعی عمل جنسی در بخش عمده‌ای از نوع بشر در گستره‌ای طولانی از تاریخ او بدانیم، «عمل جنسی طبیعی» هم مانند «مرگ طبیعی» نقش کوچکی در این راه بازی می‌کند. هیچ‌یک از این فانتزی‌ها نمی‌توانند به واقع گسترش یابند، زیرا به محض آن‌که پروتاگونیست آن کاری را به انجام رساند، باید کار دیگری را، با یا بر کس دیگری، با موفقیت انجام دهد؛ کسی ناب‌تر، پیچیده‌تر یا حسانی‌تر از آنانی که پیشتر بوده‌اند.

 

دریافت فایل: هرزه‌نگاری مرگ

پاسخ دهید