تخم‌مرغ سفت | ما چرا گاهی از پرچم می‌ترسیم؟

“تخم‌مرغ سفت” نشریه‌ی تک‌برگی ما و دوستانمان است. کوتاه و ساده، مثل تخم‌مرغ سفتِ صبحانه!

دوستان ما در نخستین شمارۀ تخم‌مرغ سفت به این سوال پرداخته‌اند که چرا ما گاهی از پرچم می‌ترسیم؟ کدام پرچم‌ها ما را می‌ترسانند؟ و مگر قرار نیست ما به پرچم‌هایمان افتخار کنیم؟

تخم‌مرغ سفت را بخوانید و از ما بیشتر بخواهید!

 

دریافت فایل: چرا گاهی از پرچم می‌ترسیم

پاسخ دهید