شورش های منطقی | سال اول | شماره یک

در این شماره می خوانید:

 • پرسه زنی؛ از پاساژ تا فروشگاه های بزرگ شهر
 • شهر
 • جستاری درباره ی شهر
 • سرود جلوه های متروپلیس
 • الگوی تمدن فروید و هزار و نهصد و هشتاد و چهار ارول | بخش نخست
 • سه شعر
 • عکس هایی که جهان را تکان داد | بخش نخست
 • زیبایی شناسی و فمنیسم | بخش دوم
 • نظاره ی رنج دیگران | بخش دوم
 • انسان حشره گون | یادداشتی درباره ی آثار نقاشی گوستابو دیاس سوسا
 • عوارض جانبی | یادداشتی بر فیلم «عوارض جانبی»
 • شعر پایانی | شهر زیبا | آلفرد لرد تنیسون

دریافت فایل: No 01 Full

پاسخ دهید