وقتی از “سگ‌دو” حرف می‌زنیم، از چه حرف می‌زنیم؟

ما «سگ‌دو» می‌زنیم. زیاد هم سگ‌دو می‌زنیم. گاهی به نظر می‌رسد برای زنده ماندن چاره‌ای جز همین سگ‌دوها نداریم. برای ما اما سگ‌دو زدن نه توهین است، نه تحقیر و نه حرفی که از سرِ افسردگی و ناامیدی بزنیم. ما سال‌هاست که سگ‌دو می‌زنیم و احتمالاً برای سال‌های سال هم باید همین‌طور سگ‌دو بزنیم. حالا […]

تخم‌مرغ سفت | ما چرا گاهی از پرچم می‌ترسیم؟

“تخم‌مرغ سفت” نشریه‌ی تک‌برگی ما و دوستانمان است. کوتاه و ساده، مثل تخم‌مرغ سفتِ صبحانه! دوستان ما در نخستین شمارۀ تخم‌مرغ سفت به این سوال پرداخته‌اند که چرا ما گاهی از پرچم می‌ترسیم؟ کدام پرچم‌ها ما را می‌ترسانند؟ و مگر قرار نیست ما به پرچم‌هایمان افتخار کنیم؟ تخم‌مرغ سفت را بخوانید و از ما بیشتر […]