وقتی از “سگ‌دو” حرف می‌زنیم، از چه حرف می‌زنیم؟

ما «سگ‌دو» می‌زنیم. زیاد هم سگ‌دو می‌زنیم. گاهی به نظر می‌رسد برای زنده ماندن چاره‌ای جز همین سگ‌دوها نداریم. برای ما اما سگ‌دو زدن نه توهین است، نه تحقیر و نه حرفی که از سرِ افسردگی و ناامیدی بزنیم. ما سال‌هاست که سگ‌دو می‌زنیم و احتمالاً برای سال‌های سال هم باید همین‌طور سگ‌دو بزنیم. حالا […]